Gebruik van cookies
Dryneedling.nl

Dryneedling.nl gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar onze cookies pagina. Bij akkoord geeft u Dryneedling.nl toestemming voor het gebruik van noodzakelijke, functionele en optimale cookies op onze website. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, raadpleeg ons privacyreglement.verkleinen   vergroten    Print deze paginaCursusinhoud van de basis cursus 'Extremiteiten' 

klik hier voor een folder met een kort programma overzicht

klik hier voor een folder met een volledig cursus overzicht

Overzicht dag 1*

8:30 - 9:00 uur           Registratie met ontvangst van de cursusmanual en een anatomie/palpatie boek

9:00 - 10:00 uur         Overzicht myofasciale pijn

10:00 - 11:00 uur       Dry needling: historie, definitie en mogelijke fysiologische effecten

11:00 - 11:15 uur       Koffie pauze

11:15 - 12:30 uur       Onderzoek van de ‘myofasciale pijn’ patient

12:30 - 13:30 uur       Lunch

13:30 - 15:00 uur       Indicaties, contra-indicaties en complicaties bij dry needling

15.00 - 15.15 uur       Koffie pauze

15:15 - 16:30 uur       Overzicht spieren van heup en bovenbeen in een myofasciaal kader

16:30 - 18:00 uur       Introductie praktijk: aanleren van het dry needling protocol.

Overzicht dag 2

9:00 - 11:00 uur         Praktijk dry needling heup en bovenbeen

11:00 - 11:15 uur       Koffie pauze

11:15 - 12:30 uur       Overzicht spieren knie en onderbeen in een myofasciaal kader

12.30 - 13.30 uur       Lunch

13:30 - 15:00 uur       Praktijk dry needling knie en onderbeen

15:00 - 15.15 uur       Koffie pauze

15:15 - 16:45 uur       Overzicht spieren schoudergordel en bovenarm in een myofasciaal kader

16:45 - 18:00 uur       Praktijk schoudergordel en bovenarm.

Overzicht dag 3

9:00 - 11:00 uur         Praktijk schoudergordel en bovenarm

11:00 - 11:15 uur       Koffie pauze

11:15 - 12:30 uur       Overzicht spieren van onderarm in een myofasciaal kader

12:30 - 13:30 uur       Lunch

13.30 - 15:00 uur       Praktijk onderarm spieren

15.00 - 15.15 uur       Koffie pauze

15.15 - 17.15 uur       Herhaling dry needling extremiteiten

17:15 - 18:00 uur       Evaluatie en afsluiting van de cursus met ontvangst van een certificaat, dry needling set en truiggerpoint poster.

* Artikelen worden gemaild ter voorbereiding.

Cursusdoelen van de basis cursus 'Extremiteiten'

Na de cursus is de cursist in staat om op een relevante wijze te bespreken:

  • het concept myofasciaal pijn syndroom (MPS) te begrijpen en te herkennen
  • de verklaringsmodellen van myofasciale pijn te begrijpen
  • het concept ‘dry needling’ te begrijpen en haar mogelijke effecten
  • de (on)mogelijkheden van fysiotherapie bij myofasciale pijn in te schatten
  • palpatie te beheersen met betrekking tot myofasciale triggerpoints en hun referred pain patronen
  • indicaties en contra-indicaties voor dry needling te herkennen
  • mogelijke complicaties van dry needling in te schatten en te managen
  • myofasciale triggerpoints te deactiveren door dry needling technieken.

 

© Uplands Physio Clinic: Overname van tekst en/of foto's uitsluitend met toestemming.up